APPLY FOR A JOB

Arhitekta – Cost Manager

Naš korisnik je Preduzeće za projektovanje i inženjering BATES d.o.o. www.bates.eu.com
To je tim iskusnih profesionalaca koji učestvuju u realizaciji značajnih projekata. Zbog povećanja obima posla traže komunikativne i odgovorne kandidate za gore navedeno radno mesto.

Opšti uslovi:
– Diploma Arhitektonskog Fakulteta
– Poznavanje programa AutoCAD i MS Office programskog paketa
– Engleski jezik – Aktivno znanje
Prednost:
a) Radno iskustvo na poslovima izrade budžeta, pripremi predmera i predračuna, analizi cena i troškova i sličnim poslovima iz oblasti Cost Management-a.
b) Radno iskustvo na pripremi ponuda i poslovima finasijskog praćenja realizacije projekta.
– Prednost poznavanje drugih programa; 3D; Revit.
– Organizaciona sposobnost. Precizan, tačan, efikasan i samostalan rad. 

Resume/CV (pdf, doc, docx)