APPLY FOR A JOB

Građevinski inženjer – Smer Hidrotehnika

Naš korisnik je Preduzeće za projektovanje i inženjering BATES d.o.o.  www.bates.eu.com
To je tim iskusnih profesionalaca koji učestvuju u realizaciji značajnih projekata. Zbog povećanja obima posla traže komunikativne i odgovorne kandidate za gore navedeno radno mesto.
Opšti uslovi:
– Diploma Građevinskog Fakulteta odsek Hidrotehnika
– Poznavanje programa AutoCAD i MS Office programskog paketa
– Engleski jezik – Aktivno znanje
– Licenca Inženjerske komore
– 5+ Godina radnog iskustva
Prednost:
– Radno iskustvo na poslovima izrade budžeta, pripremi predmera i predračuna, analizi cena i troškova i sličnim poslovima iz oblasti Cost Management-a.
– Radno iskustvo na pripremi ponuda i poslovima finasijskog praćenja realizacije projekta.
– Radno iskustvo na projektima iz oblasti Visokogradnje faza projektovanja.
– Prednost poznavanje drugih programa; 3D; Revit.
– Organizaciona sposobnost. Precizan, tačan, efikasan i samostalan rad.

Resume/CV (pdf, doc, docx)