APPLY FOR A JOB

Key Account Manager

Naš korisnik je Vivex  https://vivex.rs/

Oni su kompanija koja se bavi proizvodnjom i prodajom sigurnosnom opremom, bankarskom opremom i opremom za poslovanje sa gotovim novcem. 

Za radno mesto u Beogradu traže Key Account Manager-a. 
Obavljaćete:

Poslove istraživanja tržišta i proizvoda:

  • Istražuje potrebe klijenata- trgovinskih lanaca, istražuje i analizira tržište i analizira konkurenciju u oblasti prodaje za vanbankarski sektor
  • Vrši redovnu kominikaciju sa ključnim kupcima-trgovinski lanci, obaveštava o akcijama i novim proizvodima u oblasti prodaje za vanbankarski sektor
  • Planira poslovne aktivnosti prodaje i prati realizaciju u oblasti prodaje za vanbankarski sektor

Poslove ugovaranja i realizacije:

  • Sastavlja i dostavlja ponude ključnim kupcima u oblasti prodaje za vanbankarski sektor
  • Prima narudžbe od ključnih kupaca u oblasti prodaje za vanbankarski Sektor
  • Ugovara nove poslove sa ključnim kupcima u oblasti prodaje za vanbankarski sektor
  • Vrši obuku novih kupaca/korisnika za rad na mašinama
  • Prati lager robe i sugeriše promene signalnih količina
  • Organizuje isporuke robe
  • Izveštava o realizaciji prodaje i naplate.

Resume/CV (pdf, doc, docx)